Grupul de sprijin „Speranța”

SPERANŢA – grup de sprijin pentru persoanele diagnosticate cu cancer genito-mamar

ISTORIC


Grupul „Speranţa” a fost înfiinţat în municipiul Braşov de câţiva voluntari şi parteneri susţinători inimoşi, care au implementat proiectul „Speranţa – grup de sprijin pentru femeile cu cancer la sân din municipiul Braşov”. 


Acest proiect a fost realizat în perioada martie 2010 – iunie 2011, în cadrul Iniţiativei Globale de Conştientizare asupra Cancerului la Sân , desfăşurată în România de Fundaţia Susan G Komen for the Cure din SUA.


Manager de proiect: Simona Ene, voluntar în proiect
Coordonator naţional al Iniţiativei Globale în România: Societatea de Educaţie Sexuală şi Contraceptivă (SECS)


Din iunie 2011 Grupul „Speranţa” s-a trasnformat în Asociaţia „Speranţa” şi a funcţionat în conformitate cu art. 5 alin. (2) din OG 26/2000. Până în decembrie 2013 şi-a continuat activitea în acest format, cu ajutorul donaţiilor în bunuri (spaţiul de întâlnire a grupului, spaţiul şi echipamente de birotică pentru echipa de coordonare) şi servicii, oferite de partenerii susţinători: SC Îngrijiri la Domiciliu SRL şi SC Avixa SRL.


Asociaţia „Speranţa” a fost asimilată de Asociaţia „Îngrijire Acasă”
în urma acordului fondatorilor şi membrelor Asociaţiei „Speranţa”.


Consiliul Consultativ al Grupului „Speranţa” este format din fondatorii iniţiali al Asociaţiei „Speranţa”, urmând să recrutăm şi supravieţiutoare.


Grupul „Speranţa” are un rol important în îndeplinirea misiunii AIA în ce priveşte îmbunătăţirea vieţii femeilor cu cancer genito-mamar, precum şi educare şi conştientizarea publică pentru prevenirea şi depistarea timpurie a cancerelor genito-mamare.


Activitatea Grupului „Speranţa” se desfăşoară numai pe bază de voluntariat.


Echipa de coordonare a Grupului „Speranţa” este formată din:

- Simona Ene, voluntar
- Psihoteraput Ligia Preda, voluntar
- Camelia Ispas, voluntar
- Natalia Tăzlăuanu, mediator sanitar, voluntar


Principalele obiective ale Grupului „Speranţa” sunt:
- îmbunătăţirea calităţii vieţii femeilor cu cancer genito-mamar
- creştere speranţei de viaţă, reducerea morbidităţii şi mortalităţii în cancerul genito-mamar prin activităţile destinate femeilor care au acest diagnostic
- educarea şi conşitentizarea populaţiei feminine pentru efectuarea de controale medicale regulate şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos.


Principalele activităţi propuse pentru îndeplinirea acestor obiective:


1. consiliere şi îndrumare pentru persoanele nou diagnosticate cu privire la serviciile existente;
2. sesiuni educative (educaţie medicală de bază) cu privire la diagnostic, tratament, perioada de monitorizare, stil de viaţă sănătos, pentru femeile diagnosticate cu cancer genito-mamar;
3. servicii medicale gratuite post-operator, la domiciliu asigurate prin activitatea socio-medicală a AIA;
4. consiliere emoţională specializată;
5. recuperare fizică pentru femeile diagnosticate cu cancer genito-mamar;
6. consiliere juridică referitoare la prevederile legale cu privire la sănătate (drepturile pacientului, drepturile persoanele asigurate şi neasigurate, etc), prestaţii sociale, încadrare în categoria persoanelor cu dizabilităţi (dacă este cazul), discriminare la locul de muncă etc;
7. sesiuni publice de educaţie medicală de bază, educaţie pentru stil de viaţă sănătos, educaţie cu privire la drepturile şi obligaţiile pacientului şi asiguratului, drepturile consumatorului;
8. campanii de conştietizare a populaţiei feminine cu privire la factorii de risc în cancerul genito-mamar, prevenirea şi depistarea precoce a formelor de cancer genito-mamar cu incidenţă mare.
9. susţinerea politicilor de sănătate care au impact asupra femeilor cu cancer genito-mamar şi activităţii AIA.


Activităţile 1 , 2, 4 şi 5 se desfăşoară individual (1 la 1), în grup şi pe e-mail pentru persoanele care fie nu sunt din municipiul Braşov sau care aleg această modalitate.